Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

  Báo Hà Nội Mới
  187 liên quanGốcHà Nội

  Sáng 30-3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học 'Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới'. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội thảo khoa học.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội thảo khoa học.

  Tham dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cùng các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

  Theo báo cáo đề dẫn do Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc trình bày, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý cho triển khai Đề tài khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đề tài gồm phần mở đầu và 3 chương tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  Đến nay, 22/22 nội dung nghiên cứu của đề tài trên đã được hoàn thành và nghiệm thu. Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo cấp ủy vào các nội dung, báo cáo tổng kết đề tài.

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội thảo.

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội thảo.

  Làm rõ thêm mục đích, yêu cầu của hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Đề tài cho biết, từ kết quả nghiên cứu, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy 3 văn bản gồm: Dự thảo Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”, dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội” và dự thảo Hướng dẫn về “Một số nội dung nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

  Cùng với hàng chục tham luận gửi về hội thảo, 10 đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về các nội dung đề tài nghiên cứu. Các đại biểu đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu và đặc biệt là hiệu quả ứng dụng của đề tài.

  Đáng chú ý, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, đề tài nghiên cứu này đề cập vấn đề vừa cơ bản, cấp thiết, vừa đúng với yêu cầu thực tiễn và phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng. Báo cáo kết quả đề tài có kết cấu chặt chẽ, nội dung thiết thực; bàn tập trung vào 3 vấn đề có tính mấu chốt, chú trọng tính ứng dụng, áp dụng ngay bằng các sản phẩm cụ thể là 3 dự thảo văn bản tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

  “Những đề tài nghiên cứu khoa học công phu, thiết thực, có giá trị ứng dụng như thế này rất tốt. Mong rằng sắp tới Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai theo hướng nghiên cứu này”, GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

  GS. TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội thảo.

  GS. TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại hội thảo.

  Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, truyền thống của Đảng bộ thành phố Hà Nội là trước những vấn đề cấp thiết, cấp bách đều triển khai nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề tài nghiên cứu của Ban Tổ chức Thành ủy đề cập vấn đề không mới nhưng rất hệ trọng, gắn chặt với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở Đảng bộ Hà Nội, mà còn đối với các tổ chức Đảng trên cả nước và đã được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

  Đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài cũng như những đề xuất, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm, nhất là 3 dự thảo văn bản của Thành ủy. Lưu ý thêm một số nội dung cần hoàn thiện, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng phải đặt vấn đề công tác đảng viên trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; phải làm rõ tính liên kết của 3 vấn đề trọng tâm mà đề tài nghiên cứu đề cập, đồng thời xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí riêng của Đảng bộ Thủ đô về kết nạp đảng viên mới, công tác tạo nguồn sao cho hiệu quả; quản lý đảng viên phải gắn với phần mềm, dữ liệu quản lý dân cư, góp phần cải cách hành chính trong Đảng...

  Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chỉ đạo Ban Chủ nhiệm đề tài theo dõi để cập nhật thông tin về các chỉ đạo của Trung ương liên quan, trong đó dự kiến có nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sắp tới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cũng bảo đảm việc tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản phù hợp.

  Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài hàm chứa những nội dung rất căn cơ về công tác xây dựng Đảng, nên đề nghị các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy không chờ đến lúc đề tài được nghiệm thu hay Thành ủy ban hành văn bản, mà cần chủ động tham khảo các nội dung trọng tâm, trọng điểm được nêu trong báo cáo kết quả đề tài để vận dụng triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

  Thay mặt Ban Chủ nhiệm, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy và các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết, phát huy cao nhất hiệu quả thiết thực của đề tài.

  Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/1028195/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-dap-ung-yeu-cau-trong-tinh-hinh-moi