Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thông qua hoàn thiện thể chế

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    4 liên quanGốc

    Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 5/11, các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn Nhóm vấn đề thứ 4.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-cao-chat-luong-cong-tac-thanh-tra-thong-qua-hoan-thien-the-che-58607.htm