Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Ban tổ chức cấp ủy

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư khai mạc Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác văn phòng ban tổ chức cấp ủy với sự tham dự của đại diện lãnh đạo văn phòng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các Văn phòng đảng ủy tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì Hội nghị.

Trong hai ngày làm việc (29 và 30), Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế của văn phòng ban tổ chức cấp ủy trong việc tham mưu, phục vụ giúp ban tổ chức cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị nghe giới thiệu các chuyên đề: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ; công tác xử lý văn bản và lập hồ sơ trong văn thư; công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của Ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ các văn phòng ban tổ chức cấp ủy. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là sự đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức thành công Đại hội XI của Đảng; chủ động tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự sau Đại hội; chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng và hệ thống chính trị sau bầu cử. Đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước được bổ sung, củng cố, có năng lực, tinh thần trách nhiệm đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới. Trong thành công của toàn Đảng, toàn dân có đóng góp của đội ngũ cán bộ các văn phòng ban tổ chức cấp ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Các văn phòng ban tổ chức cấp ủy có khối lượng công việc nhiều và quan trọng. Vì vậy, văn phòng ban tổ chức cấp ủy cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng tốt nhất yêu cầu hoạt động của Ban Tổ chức T.Ư và các ban tổ chức cấp ủy địa phương. Trước hết là, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc hằng năm, hằng quý, hằng tháng của lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy. Phối hợp tham mưu xây dựng các cơ chế, quy chế, phương thức, lề lối làm việc; đổi mới kiện toàn và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các cấp. Nâng cao chất lượng báo cáo; đổi mới mạnh mẽ công tác thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin đáp ứng đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các văn phòng ban tổ chức cấp ủy tăng cường mối quan hệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, phối hợp công tác giữa các văn phòng ban tổ chức cấp ủy để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng có năng lực, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, công tâm, dũng cảm...