Nâng cao chất lượng chống nhiễm khuẩn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiều 24-4, lớp bồi dưỡng về công tác chống nhiễm khuẩn do bệnh viện tổ chức cho 30 học viên là các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, hộ lý đã kết thúc sau 1 tuần học tập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=145169