Nạn nhân mới của bão tài chính

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có lẽ bác sĩ thú y và các con vật cưng tại Hàn Quốc cảm nhận rõ rệt nhất tác động của cơn bão tài chính thế giới lên cuộc sống.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111221437.aspx