Năm tuổi, cây hài Hà Linh quyết “tụng niệm”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Là con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ hài Hà Linh, năm nay bước vào… năm tuổi! “Con trâu” là phải cày vất vả thế nên năm nay Hà Linh tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc đời “lang thang” của một nghệ sĩ tự do, cố...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/20081230.85897/20081230.58655/20090129.88392.html