Nam Trà My tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia

Huyện Nam Trà My xác định năm 2024 tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển, giảm nghèo bền vững.

Các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân đang được Nam Trà My đẩy mạnh. Ảnh: D.L

Các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân đang được Nam Trà My đẩy mạnh. Ảnh: D.L

Nguồn lực lớn

Theo ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện thời gian qua tạo nguồn lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng để thực hiện thành công các chương trình.

Trong đó, kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi của hộ gia đình còn hạn chế nên năng suất chưa cao. Người dân được tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, nhưng vẫn còn một số hộ chưa chấp hành việc trả nợ khi đến hạn. Tỷ lệ hộ nghèo sơ bộ của huyện tuy giảm nhiều so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao so với toàn tỉnh...

Các chương trình MTQG là cơ hội, nguồn lực lớn đối với miền núi như Nam Trà My. Với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), vì là huyện có xuất phát điểm thấp nên việc thực hiện các tiêu chí theo quy định mới gặp khó.

Hiện nay, xã Trà Mai đã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí cũ nhưng lại không đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Vì vậy, địa phương phải vào cuộc bằng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo giảm phải đạt tính bền vững...

“Toàn hệ thống chính trị của huyện đều đặt quyết tâm cao nhất, nhân dân cũng phải vào cuộc cùng với sự trợ lực từ chính sách mới hy vọng thực hiện thành công các chương trình MTQG trên địa bàn huyện” - ông Mẫn nói.

Người dân Nam Trà My học nghề chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Ảnh: D.L

Phát triển bền vững

Tổng lực đầu tư từ các chương trình MTQG hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội, Nam Trà My phấn đấu từ nay đến cuối năm 2025 có thêm xã Trà Linh đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt 15/19 tiêu chí, bình quân 15,8 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; 10 thôn NTM kiểu mẫu.

Đối với số hộ thoát nghèo bền vững, Nam Trà My được tỉnh giao giảm 330 hộ nghèo, UBND huyện đã giao các xã phải giảm được 525 hộ nghèo và 116 hộ cận nghèo.

Để đạt các mục tiêu trên, UBND huyện Nam Trà My yêu cầu các xã ngay từ đầu năm tập trung thực hiện chương trình MTQG. Bởi, các chương trình đều còn nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2023, nay thêm nguồn vốn năm 2024 khi tỉnh giao về thì nguồn lực sẽ rất lớn, nếu không triển khai hiệu quả sẽ lại rơi vào nguy cơ không giải ngân hết.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - Trần Duy Dũng cho biết, các phong trào thi đua xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững được thực hiện xuyên suốt trong từng khu dân cư, từng xã trên địa bàn. Vai trò người đứng đầu trong thực hiện các chương trình sẽ được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cần thực hiện đạt theo mục tiêu chung.

Huyện tiếp tục triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, lao động giúp hộ nghèo thoát nghèo”, ngay trong tháng 2/2024 huyện đã có văn bản phân công các cơ quan, đơn vị giúp hộ nghèo đăng ký thoát nghèo theo phương châm “3 công chức, lao động giúp 1 hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo”.

“Tất cả hộ đăng ký thoát nghèo phải được các cơ quan, đơn vị của huyện đồng hành, hỗ trợ phương thức làm ăn, thoát nghèo bền vững. Xây dựng NTM phải trên cơ sở giảm nghèo bền vững, không chạy theo số lượng mà phải đạt chất lượng thì hiệu quả lâu dài mới đạt như kỳ vọng” - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, để tạo động lực và tính bền vững cho sự phát triển của miền núi, Nam Trà My đã mạnh dạn đề xuất tỉnh tập trung thêm nguồn lực cho các huyện nghèo, đồng thời nâng mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4%/năm lên 5%/năm trong các năm 2024, 2025, có thể đến năm 2030.

Tỉnh cũng cần bố trí thêm nhân lực là một biên chế phụ trách công tác giảm nghèo bền vững cho các huyện nghèo, bố trí thêm máy tính phục vụ công việc thuận lợi hơn...

DIỄM LỆ

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nam-tra-my-tap-trung-cho-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-3130523.html