Năm sàn chứng khoán ASEAN thành lập mạng kết nối giao dịch điện tử

Hãng tin Kyodo cho biết, ngày 23-2, năm sàn giao dịch chứng khoán Đông Nam Á tại Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan đã đồng ý thiết lập giao dịch điện tử, cho phép nhà môi giới tại những nước này tiến hành các giao dịch điện tử qua biên giới...