Nam Phi chế tạo tên lửa phòng không mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - ITWeb đưa tin, công ty quốc doanh Denel của Nam Phi đang nghiên cứu dự án chế tạo tên lửa không đối không trang bị radar dẫn đường T-Darter.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/41295/default.aspx