Nậm Nhùn: Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã tăng lên theo từng năm qua góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Bế giảng lớp nuôi ong tại Thị trấn Nậm Nhùn

Bế giảng lớp nuôi ong tại Thị trấn Nậm Nhùn

Trong những năm qua, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thành lập ban chỉ đạo 1956 về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu và định hướng chỉ đạo của huyện để tham mưu kế hoạch đào tạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 19. Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã cơ bản được thực hiện đảm bảo 100% theo kế hoạch, giai đoan 2016-2020 mỗi năm đào tạo 400 lao động, giai đoạn 2021- 2025 theo kế hoạch mỗi năm đào tạo 600 lao động. Đặc biệt, trong năm 2022, phòng đã tham mưu mở 30 lớp. Trong đó, có 20 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và 10 lớp phi nông nghiệp.

Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay đã có nhiều người dân sau khi đào tạo xong đã có việc làm và thu nhập ổn định. Lớp thêu thổ cẩm được hội phụ nữ xã Mường Mô phối hợp với Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Nậm Nhùn tổ chức giảng dạy cho chị em phụ nữ tại 4 bản Mường Mô, Mường Mô 1, bản Giẳng và bản Cang của xã Mường Mô thu hút sự tham gia của 30 lao động là người địa phương. Trong quá trình tham gia học mọi người các hướng dẫn kỹ thuật thêu thổ cẩm, sau khi thành thạo sẽ có đơn vị ký hợp đồng gửi mẫu sản phẩm và bao tiêu sản phẩm.

Ngành nghề mới được đưa vào dạy mở ra nhiều cơ hội cho lao động nông thôn

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội Liên hiệp phục nữ xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) PhanThị Tương, “có rất nhiều lao động nông thôn mong muốn học nghề để có công việc ổn định tăng thu nhập cho gia đình. Đơn vị hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho chị em".

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn (Lai Châu ) Lại Thị Huế cho biết với chức năng là cơ quan tham mưu, thời gian qua phòng đã tham mưu cho UBND huyện mở các lớp dạy nghề cho lao động ở địa phương. Qua đó, góp phần giúp người dân có việc làm với thu nhập ổn định. Có thể khẳng định, việc phát triển mở rộng các lớp học nghề đã giúp người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn từng bước nâng cao trình độ, tạo điều kiện tốt để tiếp nhận việc triển khai các mô hình, đề án phát triển sản xuất tại địa phương. Góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn, làm chuyển dịch cơ cấu lao động dần theo hướng tích cực, trình độ canh tác của người lao động được nâng cao, từng bước giảm nghèo theo hướng bền vững.

Tây Bắc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/nam-nhun-tang-cuong-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-i312685/