Năm nay sẽ nóng hơn năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không khí lạnh chưa dừng ở Bắc Bộ, cho đến tháng 5 vẫn còn có không khí lạnh, nhưng yếu, từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 không khí lạnh chỉ ở mức... "mát mát".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=141825