Năm nay bão lũ bất thường!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bão đến sớm, mùa mưa cũng đến sớm, theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết năm nay có nhiều điều “ít thấy” so với các năm trước. Thời tiết bất thường đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân? Bà Lê Thị Xuân Lan cho biết:

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/5/153122