Hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt

Hun đúc tinh thần yêu nước bất diệt

Diễn ra trong một thời gian ngắn (23/11- 31/12/1940), song Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có...
Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 98 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa và 98 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Mốc son chói lọi trong lịch sử Cách mạng Việt Nam

Mốc son chói lọi trong lịch sử Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa – Vang mãi tinh thần bất diệt

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa – Vang mãi tinh thần bất diệt

Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện niềm tin của toàn dân đi theo Đảng

Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện niềm tin của toàn dân đi theo Đảng

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa để xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa để xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn

Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân Nam Bộ

Khởi nghĩa Nam Kỳ thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân Nam Bộ

Hào khí của Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn lan tỏa sau 80 năm

Hào khí của Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn lan tỏa sau 80 năm

TP HCM long trọng kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khởi nghĩa Nam Kỳ: Cuộc tập dượt lịch sử

Khởi nghĩa Nam Kỳ: Cuộc tập dượt lịch sử

80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa: Mốc son vẻ vang trong lịch sử dân tộc

80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa: Mốc son vẻ vang trong lịch sử dân tộc

Nhớ mãi 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa!

Nhớ mãi 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa!

Mốc son vẻ vang trong lịch sử dân tộc

Mốc son vẻ vang trong lịch sử dân tộc

Bản hùng ca về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam ()

Cờ đỏ sao vàng – báu vật từ Nam Kỳ khởi nghĩa cách đây 80 năm

Cờ đỏ sao vàng – báu vật từ Nam Kỳ khởi nghĩa cách đây 80 năm

Giá trị trường tồn cùng lịch sử dân tộc

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Tinh thần đấu tranh của nhân dân Nam Bộ vẫn mãi trường tồn

Tinh thần đấu tranh của nhân dân Nam Bộ vẫn mãi trường tồn

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

Khai mạc triển lãm 'Khởi nghĩa Nam Kỳ – Khúc Tráng ca sống mãi'

Khai mạc triển lãm 'Khởi nghĩa Nam Kỳ – Khúc Tráng ca sống mãi'