“Năm không” trong buổi hẹn đầu tiên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu anh ấy đưa bạn đến những nơi vắng vẻ, hãy thẳng thừng từ chối và yêu cầu anh ấy thay đổi ngay địa điểm hẹn hò.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=62343