Nam Hồng phát triển bền vững sau Nông thôn mới

Nam Hồng đã quy hoạch đầu tư phát triển khu dân cư ngày càng mới mẻ, khang trang, đặc biệt là việc hoàn thành công trình dân sinh.

Xác định đúng những thế mạnh của Nam Hồng, Đảng bộ đã ra Nghị quyết và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xứng đáng là đơn vị điểm về phát triển đô thị hóa và kinh tế - xã hội theo mục tiêu quy hoạch của Thủ đô Hà Nội về xây dựng Nông thôn mới giai đoan 2011-2015.

Tại thời điểm bước vào xây dựng NTM, xã Nam Hồng đã đạt 12/19 tiêu chí đây là một thuận lợi hơn so với các xã trên địa bàn huyện Đông Anh. Để cụ thể hóa Quyết định số 02-QĐ/ĐU về việc thành lập BCĐ “Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” xã đã tổ hội nghị quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo từ xã đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, nhiều hình thức phong phú để mọi người dân dễ hiểu và đồng thuận hưởng ứng cao. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, và có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng tích cực của người dân. Công cuộc xây dựng NTM ở Nam Hồng đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; do vậy đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Các công trình phúc lợi, an sinh xã hội đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Căn cứ vào Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, UBND xã Nam Hồng được đánh giá đến hết năm 2013, xã đạt 19/19 tiêu chí về đích với 98,5 điểm.

Đặc điểm chung của Nam Hồng trong những năm qua, với sự đầu tư của thành phố và huyện Đông Anh, Nam Hồng đã quy hoạch đầu tư phát triển khu dân cư ngày càng mới mẻ, khang trang. Đặc biệt là việc hoàn thành công trình dân sinh, tạo ra bức tranh ấn tượng đối với mỗi người khi đặt chân lên mảnh đất Nam Hồng.

Nam Hồng phát triển bền vững sau Nông thôn mới - Ảnh 1

Chăm sóc rau an toàn tại xã Nam Hồng. Nguồn: Internet.

Trong quá trình đô thị hóa, Nam Hồng đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng chuyển nhanh, chuyển mạnh sang sản xuất cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thị trường, nhằm đẩy nhanh giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác. Từng bước chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực của quá trình đô thị hóa, mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Nam Hồng hiện có 13.429 người với 3.614 hộ. Toàn xã số lao động trong độ tuổi là 7.854 người. Văn hóa-xã hội, các phong trào TDTT, chăm sóc người có công, chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ và công tác dân số không ngừng được quan tâm.

Đặc biệt trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền Xã Nam Hồng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tình đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu được thúc đẩy. Nam Hồng không còn hộ ở nhà tạm. 100% thôn đều có trụ sở kiêm nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, sự đồng thuận trong nhân dân, chắc chắn xã Nam Hồng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, xứng tầm là cửa ngõ, trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại của khu đô thị trong tương lai của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Bình Thanh/KD&PL