Năm học mới sẽ bắt đầu sớm hơn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 18.6, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã chính thức thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 và thời gian bắt đầu năm học mới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/6/19/245727.tno