Năm học 2007-2008 sẽ kết thúc chậm một tháng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Ngoài lịch nghỉ tết và nghỉ rét do các sở GD-ĐT cho phép, nhiều trường đã chủ động cho HS nghỉ thêm. Vấn đề dạy bù như thế nào để HS hoàn thành chương trình đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=41807