Năm giải pháp phát triển khoa học - công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong hai ngày 4 và 5-4, tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động KH-CN các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong ba năm (2005-2007), định hướng hoạt động đến năm 2010.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119158&sub=72&top=41