Năm Du lịch Quốc gia 2011 tổ chức tại Nam Trung Bộ

    3 đăng lạiGốc

    (NLĐ) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến đồng ý tổ chức Năm Du lịch 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Phú Yên là địa phương chủ trì đăng cai tổ chức.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241712.asp