Nam Định tái phát dịch cúm gia cầm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm, chiều 30-10, tại Hà Nội, Cục Thú y xác nhận thêm tỉnh Nam Định tái phát dịch cúm gia cầm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108397&sub=127&top=39