Nam Định sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại Quyết định số 156/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140958&sub=130&top=37