Nam Định phát triển mô hình lúa gieo sạ theo hàng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong vụ xuân năm nay, tỉnh Nam Định triển khai sản xuất 300 ha lúa theo phương thức sạ hàng. Qua kiểm tra, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt từ 50 đến 55 khóm/m2, cao hơn nhiều so với ruộng cấy theo phương thức truyền thống.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149075&sub=131&top=38