Nam Định không để thí sinh phải bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vì gặp khó khăn về kinh tế

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Nam Định có 21.944 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định chủ trì; bố trí 36 điểm thi (tăng 1 điểm thi so với năm 2023), hơn 930 phòng thi; điều động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nam Định tích cực ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023-2024.

Học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nam Định tích cực ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023-2024.

Tại kỳ thi này, tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi; bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024 trong các ngày từ 26 đến 29/6; dự kiến công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17/7.

Để kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn, chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, ban hành Chỉ thị chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Nam Định.

Tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định, việc chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định, việc chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định phối hợp với các sở, ban, ngành cử lực lượng, bố trí trang thiết bị phục vụ kỳ thi; tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên giảng dạy lớp 12; hướng dẫn các trường tổ chức ôn tập cho học sinh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tham gia kỳ thi; tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ quản lý, giáo viên, công an các địa phương, bảo vệ, phục vụ...

Sở làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí, cung cấp đầy đủ thông tin công khai, minh bạch về kỳ thi để cha mẹ học sinh, xã hội hiểu và đồng thuận trong các khâu tổ chức thực hiện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nam-dinh-khong-de-thi-sinh-phai-bo-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-vi-gap-kho-khan-ve-kinh-te-post815099.html