Nam Định: Hướng dẫn thực hiện xây dựng đơn vị điển hình dạy học ngoại ngữ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định gửi văn bản đến các phòng GD&ĐT: TP Nam Định, huyện Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh; trường THPT A Hải Hậu, B Nghĩa Hưng, Nguyễn Khuyến, Lê Quý Đôn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2014 - 2020, năm học 2016-2017.

Nam Định: Hướng dẫn thực hiện xây dựng đơn vị điển hình dạy học ngoại ngữ - Ảnh 1

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu 12 trường được chọn xây dựng đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2014-2020 căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm Đề án ngoại ngữ 2020 năm học 2016-2017 (phần 2) xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Các nhà trường sử dụng kinh phí của đơn vị, hoặc huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, các nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch (năm 2016 không có nguồn kinh phí của trung ương và tỉnh dành cho các đơn vị xây dựng điển hình về dạy và học ngoại ngữ).

Cũng trong văn bản nói trên, Sở GD&ĐT Nam Định nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của Đề án ngoại ngữ 2020.

Theo đó, đối với giáo viên: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học ngoại ngữ; đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức các hội thảo chuyên đề ngoại ngữ; cử giáo viên tham dự hội thảo trong nước và quốc tế; tổ chức giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá đối với học sinh học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.

Các hoạt động cho học sinh: Tổ chức các cuộc thi, hội thi; xây dựng các cộng đồng học tập ngoại ngữ; triển khai học tiếng Anh trong nhà trường với giáo viên nước ngoài cho học sinh có nhu cầu; mời tình nguyện viên nước ngoài về giao lưu, giảng dạy ngoại ngữ…