Nằm cho đàn bò đạp qua để nhận phước lành

Trong một nghi lễ ở Ấn Độ, dân làng trang trí cho đàn bò của mình, sau đó họ nằm xuống cho các con vật đi qua để xin phước lành từ thần linh.

Video: PLO

Nguồn Zing: https://news.zing.vn/video-nam-cho-dan-bo-dap-qua-de-nhan-phuoc-lanh-post10 08661.html