Năm cách chống đầu cơ ngoại tệ

Thử đề xuất những giải pháp bình ổn nạn đầu cơ ngoại tệ trước những tin đồn về sự bất ổn của tỷ giá hiện nay...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=209673e8856774&page=category