Năm bài học rút ra sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

  107 liên quanGốc

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026 đã thành công, an toàn, đúng pháp luật nhưng vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

  Sáng 15/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các đại biểu đều thống nhất cuộc bầu cử đã thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

  Theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử diễn ra khi dịch Covid-19 bùng phát phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước.

  "Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, chất lượng, cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định", ông Vương Đình Huệ đánh giá.

  Quy trình nhân sự thực hiện nghiêm túc

  Bên cạnh những kết quả nổi bật, ông Huệ cho rằng công tác bầu cử còn một số bất cập. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử một số nơi vẫn chưa bảo đảm số dư, vẫn còn người ứng cử vi phạm pháp luật.

  Một số văn bản hướng dẫn còn chậm, phải điều chỉnh; vẫn còn có những sai sót, nhầm lẫn không đáng có trong nghiệp vụ bầu cử… Từ những hạn chế, tồn tại nêu trên, hội nghị thống nhất cao với những bài học kinh nghiệm được rút ra.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026 đã thành công, an toàn. Ảnh: Quốc hội.

  Thứ nhất, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, sự tin tưởng của nhân dân, ý thức trách nhiệm, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử.

  Thứ hai, quyết tâm chính trị cùng sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Song song với đó là sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

  Thứ ba, ông Huệ đề cập đến công tác thông tin có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm sự minh bạch, dân chủ, công bằng trong công tác bầu cử; phát huy tối đa vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

  Thứ tư, quy trình nhân sự, từ việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định phải được thực hiện nghiêm túc.

  Lựa chọn thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho tổ bầu cử.

  Thứ năm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; phối hợp chặt chẽ các lực lượng quốc phòng, an ninh, dân phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

  Các đơn vị cần giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; đảm bảo tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật.

  Mới là kết quả bước đầu

  Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả đạt được của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mới là thành quả bước đầu để cả nước vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, đòi hỏi sớm bắt tay vào triển khai. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành hướng dẫn về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy.

  "Tới đây, chúng ta cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp rất quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ", ông Huệ nói.

  Cùng với đó, kỳ họp đầu tiên cũng xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 5 năm sắp tới như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.

  Kỳ họp Quốc hội sắp tới có nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

  Theo ông Vương Đình Huệ, năm 2021 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XV, của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tác động trực tiếp đến đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta.

  Ông Huệ mong mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

  Sơn Hà

   Nguồn Zing: https://zingnews.vn/nam-bai-hoc-rut-ra-sau-cuoc-bau-cu-nhiem-ky-2021-2026-post1239176.html