Năm bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc bầu cử

    VNEWS
    107 liên quanGốc

    Sáng 15/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua thảo luận, hội nghị đã thống nhất rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ cuộc bầu cử.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/nam-bai-hoc-kinh-nghiem-rut-ra-tu-cuoc-bau-cu-216707.htm