Nam Á phát hành hơn 77 triệu cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 19/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á vừa được cấp phép phát hành 77.407.526 cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ed786c90f1b4a7&page=category