Năm 2024, Tuyên Quang trồng mới 10.500 ha rừng

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 10.500 ha rừng. Ngay từ đầu năm, các địa phương và các chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép phong trào Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-2024-tuyen-quang-trong-moi-10500-ha-rung-111665.htm