Năm 2024: Hải Phòng dồn 20.000 tỷ đầu tư công phát triển hạ tầng

Tạp chí Đầu tư Tài chính
Gốc

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP. Hải Phòng khóa 16 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 với tổng nguồn vốn hơn 19.972 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của Hải Phòng giảm hơn 1.780 tỷ đồng so với con số hơn 21.753 tỷ đồng gồm hơn 20.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hơn 1.446 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương đầu tư công năm 2023.

Vốn đầu tư công năm 2024 giảm hơn 1.780 tỷ đồnglà do năm 2024, Hải Phòng không có nguồn vốn nước ngoài được phân bổ cho đầu tư công, nguồn vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư công tại Hải Phòng cũng giảm 691 tỷ đồng.

Trong tổng số hơn 19.972 tỷ đồng có hơn 11.791 tỷ đồng được bố trí cho các dự án đầu tư công chuyển tiếp từ các năm trước và khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư.

Có 6.669 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ cho các dự án đầu tư chuyển tiếp như dự án Trung tâm Chính trị - hành chính, dự án Trung tâm Hội nghị - biểu diễn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự án cầu Bến Rừng nối với tỉnh Quảng Ninh, dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Hơn 5.122 tỷ đồng vốn đầu tư công trong phần vốn này được phân bổ cho các dự án khởi công trong năm sau khi đủ thủ tục đầu tư như các dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, dự án xây dựng cầu vượt sông Hóa nối với Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ đường tỉnh 354 tại huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 tại huyện Vĩnh Bảo.

HĐND TP. Hải Phòng cũng phân cấp cho các quận huyện được phân bổ hơn 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024 theo thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND các quận huyện; phân bổ hơn 2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Thạch

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nam-2024-hai-phong-don-20000-ty-dau-tu-cong-phat-trien-ha-tang-20180504224292605.htm