Năm 2023 thay đổi cách tính điểm ưu tiên vào đại học

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    967 liên quanGốc

    Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của tuyển sinh đại học năm 2023 là sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-2023-thay-doi-cach-tinh-diem-uu-tien-vao-dai-hoc-55594.htm