Năm 2023, Quảng Nam giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cấp tỉnh đạt 99,88%

Sáng nay 29/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 29/2. Ảnh: N.Đ

Quang cảnh hội nghị sáng nay 29/2. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CCHC thuộc phạm vi quản lý.

Theo kết quả thống kê, cập nhật các sở, ngành, địa phương đã đề ra 941 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC (trong đó, các sở, ngành đề ra 527 nhiệm vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố đề ra hơn 414 nhiệm vụ) và xác định cụ thể trách nhiệm, thời gian triển khai cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Có nơi cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC được giao.

Quá trình triển khai, nhiều nơi đã có sự chủ động, vào cuộc quyết liệt và sát sao của các cấp ủy đảng thông qua việc ban hành các văn bản, nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo, quán triệt đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC tại bộ, cơ quan, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, trong năm 2023, các sở, ngành, địa phương đã ban hành trên 600 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự chỉ đạo quyết liệt để thực hiện giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC và chuyển đổi số.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã trình bày tham luận, thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được; các khó khăn trong công tác CCHC, chuyển đổi số của ngành, địa phương, cũng như kiến nghị tỉnh các giải pháp giải quyết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các ngành, địa phương chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, tích cực tất cả các nội dung kế hoạch CCHC năm 2024 đã được UBND tỉnh ban hành gắn với tiếp thu tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo và văn bản cụ thể từ Trung ương, đến địa phương. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số tỉnh phát huy vai trò cá nhân của mình để góp phần làm tốt hơn trong công cuộc CCHC của tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2023. Ảnh: N.Đ

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị, các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC dưới những hình thức khác, đến các đối tượng tổ chức, cá nhân, thật sự gắn bó với yêu cầu đặt ra của công tác CCHC; kể cả tổ chức những cuộc thi để người dân tham gia, hiến kế, kiến nghị giải pháp làm tốt hơn nhiệm vụ này chứ không chỉ gói gọn trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trao tặng Bằng khen cho UBND huyện Quế Sơn và Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2023.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và bàn nhiệm vụ năm 2024:

Theo Sở Nội vụ, năm 2023, đối với cấp tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) đạt 99,88%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến: 69.971 hồ sơ (chiếm 80,61% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến trong kỳ).

Ở cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 82,92% (năm 2022: 71,46%); tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến: 41.119 hồ sơ (chiếm 2,33% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến trong kỳ).

Cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn : 97,54% (năm 2022: 94,12%); Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến: 122.594 hồ sơ (chiếm 66,14% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến trong kỳ).

N.ĐOAN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nam-2023-quang-nam-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-doi-voi-cap-tinh-dat-99-88-3130490.html