Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá tra dự kiến đạt 2,4 tỷ USD

    Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội cá tra lần thứ I, chiều ngày 16/12, tại thành phố Hồng Ngự, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-2022-kim-ngach-xuat-khau-ca-tra-du-kien-dat-2-4-ty-usd-63474.htm