Năm 2020: 18% dân số Việt Nam sẽ là người cao tuổi

QĐND - TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, đến năm 2020, 18% dân số Việt Nam sẽ là người cao tuổi.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: Tỷ lệ dân số cao tuổi Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn được gọi là “thời kỳ già hóa dân số” sau năm 2017 và trong 2 thập kỷ tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn “dân số già”. Và như vậy, đến năm 2050, 30% dân số Việt Nam là người cao tuổi.

Ở Việt Nam, hầu hết người cao tuổi đều sống ở nông thôn với 81,2% và 18,8% sống ở thành thị, trong đó, chỉ 16-17% người cao tuổi có lương hưu và được trợ cấp rất ít. Đặc biệt, một cuộc điều tra sức khỏe người cao tuổi mới đây cho thấy, có tới 95% người già có bệnh tật. Khoảng 55% người mắc bệnh kinh niên mãn tính, đau ốm thường xuyên. Người già có sức khỏe khá và tốt chỉ chiếm 5,7%. Số người có sức khỏe kém là 22,9%.

TS Dương Quốc Trọng khẳng định, già hóa là một thành công của công tác dân số. Nó thể hiện được tính ưu việt của chế độ ta, khẳng định được những thành tựu trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều người dân đã sống lâu hơn, tuổi thọ trung bình của người dân không ngừng được nâng cao. TS Dương Quốc Trọng cho biết: "Nếu như trong 50 năm qua, tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới đã tăng thêm được 21 tuổi (từ 48 tuổi lên 69 tuổi) thì thành tựu của Việt Nam rất đáng tự hào: Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng thêm được 33 tuổi (từ 40 tuổi lên 73 tuổi)".

Hồng Sơn