Năm 2017 tổ chức Hội thi tài năng trẻ HSSV Toàn quốc lần thứ 3

Bộ VHTTDL vừa ban hành Công văn số 5250/BVHTTDL – ĐT gửi các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trên toàn quốc về việc tổ chức Hội thi tài năng trẻ HSSV Toàn Quốc lần thứ 3.

Theo đó, năm 2017, Bộ VHTTDL dự kiến tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ HSSV các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” toàn quốc lần thứ 3.

Hội thi “Tài năng trẻ HSSV các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”

toàn quốc lần thứ II tại Thành phố Huế.

Đây là hoạt động triển khai Quyết định số 1103/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2012 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc ban hành Quy chế tổ chức hội thi “Tài năng trẻ HSSV các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” theo định kỳ 02 năm 1 lần.

Hội thi nhằm phát hiện, tôn vinh, khuyến khích những tài năng trẻ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch nhằm tạo nguồn đội ngũ để tiếp tục bồi dưỡng, cung cấp nhân lực có chất lượng cao bổ sung vào lực lượng giảng dạy, nghệ sĩ, vận động viên thành tích cao, tay nghề vững vàng phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của đất nước; Đồng thời, là cơ hội để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật biểu diễn, khả năng thi đấu, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch; để các cơ sở đào tạo trao đổi, học hỏi, liên kết hợp tác; đồng thời tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực đào tạo để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hợp lý cơ cấu đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo của Ngành và toàn xã hội./.

Theo cucnghethuatbieudien