Năm 2017, người lao động sẽ được hưởng lương tối thiểu vùng như thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới 153/2016/NĐ-CP quy định tăng mức lương tối thiểu vùng từ 2.580.000 đồng lên thành 3.750.000 đồng/tháng...

Cụ thể, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, đối tượng áp dụng bao gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Từ 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng thêm từ 180.000 đến 250.000 đồng/tháng so với hiện tại. Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đồng thời Nghi định cũng quy định rõ là doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Cụ thể: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trên đây chỉ là mức lương tối thiểu vùng quy định ở mức thấp nhất nhằm làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Nếu làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ thời gian và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì doanh nghiệp phải trả lương bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Nghị định này cũng quy định rõ, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm tăng ca, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện độc hại, nặng nhọc, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Quốc Hào