Năm 2017, Hà Nội phấn đấu xây 80 trường đạt chuẩn quốc gia

Năm 2017, Thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch cho các quận, huyện và Sở GD&ĐT Hà Nội là xây dựng 80 trường đạt chuẩn quốc gia (CQG), trong đó có 29 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 22 trường THCS và 7 trường THPT.

(Ảnh minh họa)

Năm 2016, Thành phố giao chỉ tiêu xây dựng 75 trường đạt CQG. Trong đó, có 33 trường mầm non; 17 trường tiểu học; 20 trường THCS và 5 trường THPT. Kết quả thực hiện có 105 trường được kiểm tra thẩm định công nhận, trong đó: công nhận thêm 103 trường đạt 137% kế hoạch; nâng chuẩn mức độ 2 là 2 trường.

Như vậy, tính đến 31/12/2016, tỷ lệ trường đạt CQG toàn Thành phố là 48,2%, trong đó công lập là 57% (1.209/2.122 trường). Có 462 trường được kiểm tra thẩm định và công nhận lại.

Đáng chú ý, trong năm 2016 Thành phó đã đầu tư xây dựng và bổ sung trang thiết bị cho 26 trường chất lượng của 13 huyện, thị xã, dự kiến hoàn thành đạt CQG vào năm 2017. Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phù hợp, khả thi để các đơn vị thực hiện; Tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, giao ban để triển khai thực hiện kế hoạch… Các quận, huyện, thị xã đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng trường CQG.

Hữu Thành