Năm 2017: 70% dịch vụ cốt lõi của Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ cao nhất

Tổng cục Hải quan vừa đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2017: 70% dịch vụ cốt lõi của Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ cao nhất - Ảnh 1

Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% mức độ 4. Ảnh: N.Linh

Cần chủ động tập huấn

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, từ nay đến hết năm 2016, Tổng cục Hải quan đang đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện phục vụ công tác chuẩn bị trước khi chạy thử và chạy chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến, như: Chuẩn bị nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn, hoàn thiện phần mềm, cơ sở hạ tầng, thông tin, tuyên truyền...

Hiện nay, Tổng cục Hải quan có tổng số 168 thủ tục hành chính, trong đó 73 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thông qua các hệ thống nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan như Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu và qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; 95 thủ tục hành chính còn lại được công bố đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử Hải quan và tương đương với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2.

Theo đó, công tác đào tạo, tập huấn cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành trước ngày 15-12-2016.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch, nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tượng có liên quan biết, thực hiện, trong đó kết hợp các hình thức tuyên truyền như niêm yết tại tại trụ sở làm việc, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo tập huấn đào tạo của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Theo Tổng cục Hải quan, để triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là rất quan trọng.

Vì vậy, doanh nghiệp và người dân cần tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do cơ quan Hải quan tổ chức và chủ động nghiên cứu các thủ tục hành chính thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên quan đến doanh nghiệp mình. Đồng thời, doanh nghiệp và người dân cũng cần tích cực tham gia vào việc vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Vận hành thế nào?

Nhằm giúp cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp làm quen với việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, đảm bảo có đầy đủ kỹ năng để sử dụng thành thạo hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, thông qua việc chạy thử, phát hiện những tồn tại cần được khắc phục trước khi triển khai chính thức, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 25-1-2017 trong phạm vi cả nước.

Một trong những điểm đáng chú ý mà doanh nghiệp, người dân và người làm thủ tục hành chính cần lưu ý là trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các đơn vị Hải quan thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Sau thời gian chạy thử nghiệm, từ ngày 2-2-2017, Tổng cục Hải quan sẽ vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trự (tại Quyết định 1533/QĐ-TCHQ ngày 27-5-2016 của Tổng cục Hải quan).

Dịch vụ công trực tuyến không thay thế Hệ thống VNACCS/VCIS

Đặc biệt, một nội dung quan trọng mà Tổng cục Hải quan lưu ý người dân, cộng đồng doanh nghiệp là hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến chỉ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính hiện hiện đang được thực hiện bằng phương thức thủ công. Các thủ tục hành chính đã được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS vẫn được thực hiện bình thường.

“Do đó, khi được triển khai, Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ không thay thế Hệ thống VNACCS/VCIS mà hai hệ thống sẽ chạy song song”- đại diện Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Nhiều kênh gỡ vướng

Trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công tác hỗ trợ và xử lý khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp và người làm thủ tục được Tổng cục Hải quan đặc biệt coi trọng.

Khi cần hỗ trợ và xử lý vướng mắc, người dân, doanh nghiệp và người làm thủ tục có thể gửi báo cáo vướng mắc, khó khăn và đề nghị hỗ trợ xử lý tới cơ quan hải quan bằng 4 hình thức: Gửi văn bản; gửi thư điện tử vào địa chỉ: webmaster@customs.gov.vn; thông qua đường dây nóng: (04) 37.824.757, (04) 37.824.756, (04) 37.824.755, (04) 37.824.754; thông qua chức năng Tư vấn-Hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam (địa chỉ http://customs.gov.vn).

Bên cạnh đó, các Cục Hải quan có trách nhiệm thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức hải quan của đơn vị mình (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) làm đầu mối thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo Tổng cục Hải quan, triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến sẽ là đòn bẩy quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Thái Bình