Năm 2016, Vĩnh Phúc trích gần 700 tỉ đồng ngân sách xây dựng NTM

Năm 2016, ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí trực tiếp 683,735 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 204,631 tỉ hỗ trợ các xã, huyện...

Năm 2016, Vĩnh Phúc trích gần 700 tỉ đồng ngân sách xây dựng NTM - Ảnh 1

Năm 2016, ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí trực tiếp 683,735 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 204,631 tỉ hỗ trợ các xã, huyện chỉ đạo đạt chuẩn năm 2014, 2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn và 479,104 tỉ cho các xã đăng kí đạt chuẩn NTM năm 2016.

Tính đến cuối tháng 11, nguồn vốn trên cơ bản đã phân bổ cho các xã đăng kí đạt chuẩn NTM tuy nhiên vẫn còn thiếu 4,79 tỉ đồng cho các công trình rãnh thoát nước thải sinh hoạt và hạ tầng nghĩa trang nhân dân tại xã Đồng Ích và công trình kiên cố hóa kênh loại ba tại xã Đại Đồng.