Năm 2015, lương tối thiểu đáp ứng đủ nhu cầu sống

KTĐT - Ngày 18/6, bên lề kỳ họp Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai đã trao đổi với báo chí về những điểm mới trong Bộ luật Lao động vừa được thông qua.

Bộ luật Lao động sửa đổi đã được thông qua, bà có thể cho biết những điểm mới quan trọng của bộ luật có tác động đến đại bộ phận người dân?

- Điểm mới có tính đột phá và quan trọng của Bộ luật Lao động sửa đổi là quy định chính sách tiền lương, cụ thể là làm rõ khái niệm tiền lương hơn so với trước và xác định tiền lương là giá cả sức lao động theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Như vậy, mức lương do thỏa thuận giữa người lao động với chủ sử dụng người lao động, tuy nhiên có sự quản lý của Nhà nước thể hiện qua việc Nhà nước sẽ tổ chức Hội đồng tiền lương quốc gia để công bố tiền lương tối thiểu.

Quy định làm thêm giờ có điểm gì khác so với trước, thưa bà?

- Theo quy định mới, tiền lương trả cho làm thêm sẽ tục tăng lên từ làm thêm ngoài giờ, ban đêm, ngày nghỉ… so với làm thêm ngày bình thường. Việc phân hóa rõ này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Vậy theo bà, cơ quan nào sẽ đứng ra để xác định các mức lương cụ thể từ lương tối thiểu, làm ngoài giờ?

- Đối với thỏa ước lao động tập thể sẽ do chủ sử dụng lao động và tổ chức đại diện của người lao động là Công đoàn. Còn về cấp ngành sẽ giao cho Công đoàn ngành như hiện nay.

Vậy, với hàng loạt đổi mới như vậy, tiền lương tối thiểu sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm so với mức chi tiêu của người lao động hiện nay?

- Theo tính toán của các cơ quan nghiên cứu, mức lương tối thiểu hiện nay là từ 1,4 đến gần 2 triệu đồng/tháng, chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động. Vì vậy, Nhà nước sẽ phải tính toán rõ lộ trình để tiền lương tối thiểu ở khu vực doanh nghiệp và người lao động sẽ đi trước khu vực cán bộ công chức, tức là sẽ áp dụng từ năm 2015. Làm sao đến 2015, mức lương tối thiểu do Chính phủ công bố phải đáp ứng đúng nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động. Còn nếu tăng ngay sau khi Bộ luật có hiệu lực, doanh nghiệp cũng không có khả năng đáp ứng.

Vì thế sau 3 năm (năm 2015), mức lương tối thiểu sẽ đạt được mức đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Liệu Luật này có đi vào cuộc sống ngay được không, thưa bà?

- Hiện nay căn cứ để quyết định mức lương tối thiểu hàng năm dựa vào điều kiện kinh tế, xã hội, trong đó chắc chắn phải có CPI, có tăng trưởng, có nhiều yếu tố kèm theo để mình quyết định mức lương tối thiểu. Tôi không đề cập đến việc năm 2013 mình có công bố mức lương tối thiểu không, nhưng phải đi theo lộ trình đến 2015đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu.

Xin cảm ơn bà!