Năm 2015 lương bình quân cán bộ của HOSE là 41,5 triệu đồng/tháng

Năm 2016, HOSE đặt kế hoạch doanh thu 356 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 152,5 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận nói trên, biên lợi nhuận trước thuế/doanh thu lên đến 43%.

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) vừa công bố báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo định kỳ.

Theo đó, năm 2015, lao động bình quân của HOSE là 212,4 lao động; tổng quỹ lương thực hiện trong năm là 42,9 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ quản lý bình quân trong kỳ là 7,5 người; với quỹ lương là 3,73 tỷ đồng.

Với mức nói trên, năm 2015, lương bình quân của người lao động trong HOSE là 16,8 triệu đồng/tháng; lương bình quân của cán bộ quản lý là 41,5 triệu đồng/tháng/người.

Năm 2016, kế hoạch lương bình quân của người lao động là 16,7 triệu đồng/tháng/người và của cán bộ quản lý là 40,9 triệu đồng/tháng/người.

Nguồn: HOSE

Về hoạt động kinh doanh, năm 2016, HOSE đặt kế hoạch doanh thu 356 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 152,5 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gần 43%.

Năm nay, HOSE tập trung khai thác tòa nhà Exchange Tower, trung tâm dữ liệu dự phòng và triển khai các gói sản phẩm thông tin của Sở. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện quảng bá cho tất cả các sản phẩm dịch vụ của Sở.

HOSE sẽ phát triển sản phẩm chứng quyền đảm bảo; đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ; tăng cường hoạt động tiếp xúc kêu gọi niêm yết đưa các doanh nghiệp lên niêm yết trên HOSE; gia tăng thanh khoản cho thị trường….

Nguồn: HOSE

Được biết năm 2015, HOSE đã chấm dứt tư cách thành viên với 10 công ty chứng khoán và chấp nhận tư cách thành viên giao dịch với 1 công ty thành lập từ việc hợp nhất giữa các công ty chứng khoán cũ. Đến cuối năm HOSE có 79 công ty chứng khoán thành viên, với vốn điều lệ 38 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2014.

HỒNG QUÂN