Năm 2013, Bộ TN&MT tổ chức gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra

(PL)- Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27-12 của Bộ TN&MT.

Theo đó, trong năm 2013, qua thanh kiểm tra đã chỉ ra nhiều yếu kém, hạn chế. Đồng thời cũng đã xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ TN&MT, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành vẫn là tăng cường công tác thanh kiểm tra. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và việc khai thác khoáng sản trái phép.

“Tuy nhiên, ngành TN&MT vẫn còn những hạn chế. Việc tuân thủ về bảo vệ môi trường còn chưa nghiêm, tiềm năng tài nguyên biển chưa được đánh giá đầy đủ làm cơ sở cho quản lý, khai thác bảo vệ” - ông Quang chỉ rõ.

HOÀNG VÂN