Năm 2012 có thể thực hiện BHYT toàn dân ?

    Gốc

    (HNM) - Ban soạn thảo “Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế” vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo hiểm y tế trong kỳ họp tháng 4 sắp tới. Đây là lần đầu tiên  Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế được trình.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/161508