Năm 2012, cả nước có 46,5 ngàn doanh nghiệp phải giải thể và tạm ngừng hoạt động.

* Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2012 hoạt động sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế. Thị trường hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho lớn, sức mua giảm. Do vậy, chỉ trong năm 2012, cả nước có 46,5 ngàn doanh nghiệp phải giải thể và tạm ngừng hoạt động. Con số này gần ngang bằng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cả nước.

H.Ni

* Trong năm qua, ngành thuế đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp. Kết quả, kiểm tra được 55.850 doanh nghiệp (tăng 11,2% so với năm trước), truy thu, truy hoàn và phạt trên 9.000 tỷ đồng. Riêng đối với các doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra tại 2.027 doanh nghiệp, truy thu xử phạt khoảng 683,5 tỷ đồng, giảm lỗ trên 3.700 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước trên 200 tỷ đồng.

C.Hân