Năm 2011, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 16,8%

KTĐT - Chiến lược quốc gia dinh dưỡng năm 2011 đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân xuống dưới 16,8%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 28,2%, kiểm soát tỷ lệ thừa cân, béo phì dưới 5%.

Theo đó, công tác giáo dục truyền thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ, trẻ em sẽ được tăng cường. Các địa phương tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng, ngày toàn dân sử dụng muối I ốt, ngày dân số, kế hoạch hóa gia đình... Các chương trình y tế như phòng chống suy dinh dưỡng, tuần lễ vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức cân, đo cho trẻ, theo dõi sự phát triển của trẻ cũng được đẩy mạnh... Bình Hà