Năm 2010, VTTC lãi trên 10 tỷ đồng

(ĐTCK-online) Theo báo cáo kiểm toán năm 2010 của CTCP Du lịch và Thương mại Vinacomin (VTTC), doanh thu thuần đạt 778,15 tỷ đồng, hoàn thành 111,16% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 10,19 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 56,77%.

Công ty hiện có vốn điều lệ xấp xỉ 19,5 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản nắm giữ 67,87%. Trong thời gian tới, Công ty dự kiến tập trung đầu tư nhiều dự án bất động sản như xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn tại Quảng Ninh; xây dựng văn phòng điều hành cho bộ phận kinh doanh xăng dầu…