Năm 2010 nguồn cung xi măng trong nước thừa.

    Gốc

    Theo tin từ Bộ xây dựng, đến năm 2010, nhu cầu tiêu thụ ximăng của cả nước là 49,5 triệu tấn, trong khi khả năng sản xuất trong nước là 57 triệu tấn, thừa 7,5 triệu tấn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/114816/4055