Năm 2010 khai thác than tại bể đồng bằng sông Hồng

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Đến năm 2010 ngành than sẽ đầu tư thử nghiệm một số dự án khai thác tại bể than đồng bằng sông Hồng, và đến năm 2015 thăm dò, đánh giá xong phần tài nguyên của bể than này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257622/Default.aspx