Năm 2010: Gần 50 triệu lao động sẽ có việc làm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là mục tiêu của Chính phủ đặt ra về việc làm đến năm 2010. đảm bảo việc làm cho 49,5 triệu LĐ, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 5%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=56812